Biz HerbiBK adlı bir blog ve web sitesi hizmeti veriyoruz ve sizlerin bu hizmeti kullanmasından memnuniyet duyuyoruz. Temel hizmetimiz ücretsizdir. Hizmetimiz, sitenizde olup bitenler konusunda ve sitenizin içeriği üzerinde size olabildiğince çok denetim ve sahiplik sağlayacak ve kendinizi özgürce ifade etmeye teşvik edecek şekilde tasarlanmıştır. Bununla birlikte, yayımladığınız içerik konusunda sorumlu davranmalısınız. Özellikle, yasaklanmış öğelerin (örneğin, spam, virüsler veya şiddet içerikli ciddi tehditler) sitenizde görünmediğinden ya da bu tür öğelere sitenizden bağlantı sağlanmadığından emin olun.

Hizmet kullanım koşullarımızı ihlal ettiğini düşündüğünüz bir gönderi sitesiyle karşılaşırsanız, lütfen bu gönderiyi ihlale uygun şekilde bayraklayın.

1. Hizmet Koşulları:

Aşağıdaki koşullar ve şartlar, HerbiBK web sitesinin ve web sitesinde ya da web sitesi aracılığıyla sunulan tüm içeriğin, hizmetlerin ve ürünlerin her türlü kullanımı için geçerlidir. Web sitesi, HerbiBK tarafından işbu sitede muhtelif zamanlarda yayımlanabilecek tüm sair işletim kuralları, ilkeleri (HerbiBK’nın Gizlilik İlkesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere) ile yordamlarının ve işbu belgedeki tüm koşul ve şartların (topluca, “Sözleşme”) hiçbiri değişmeksizin tarafınızca kabulüne tabi olarak sunulur.Sözleşmeniz HerbiBK ile yapılmış olur.

Lütfen Web Sitesine erişmeden veya Web Sitesini kullanmadan önce bu Sözleşmeyi dikkatlice okuyun. Web sitesinin herhangi bir kısmına erişerek ya da herhangi bir kısmını kullanarak, işbu sözleşmenin koşullarına ve şartlarına tabi olmayı kabul edersiniz. İşbu sözleşmenin tüm hüküm ve koşullarını kabul etmezseniz Web Sitesine erişemez ya da hizmetleri kullanamazsınız. İşbu hüküm ve koşulların HerbiBK tarafından yapılan bir teklif olduğu düşünülüyorsa, bunlara ilişkin kabul açıkça işbu koşullarla sınırlıdır.

Web Sitesi, 13 yaşından küçük çocuklara yönlendirilmez ve Web Sitesindeki hizmet yalnızca 13 yaşındaki veya 13 yaşından büyük kullanıcılara sunulur. 13 yaşından küçükseniz lütfen Web Sitesini kullanmak için kayıt yaptırmayın. Kullanıcı olarak Web Sitesine kayıt yaptıran veya kişisel bilgilerini Web Sitesine veren herkes 13 yaşında veya 13 yaşından büyük olduğunu beyan etmiş olur.

HerbiBK.com Hesabınız ve Siteniz. Web Sitesinde bir hesap oluşturursanız, hesabınızın güvenliğini sağlamak ile sorumlu olursunuz ve söz konusu hesap altında gerçekleşen tüm etkinliklerden ve blog ile bağlantılı olarak gerçekleştirilen diğer tüm eylemlerden tamamen sorumlu olursunuz. Başkalarının ad ya da itibarından faydalanmaya yönelik davranış dahil, hesabınızın yanıltıcı ya da yasalara aykırı bir şekilde tanımlayamaz ya da hesabınıza yanıltıcı ya da yasalara aykırı bir şekilde anahtar sözcükler atayamazsınız ve HerbiBK, uygunsuz ya da yasalara aykırı olduğunu ya da HerbiBK sorumluluğuna sebebiyet vermesinin aksi takdirde muhtemel olduğunu düşündüğü açıklamaları ya da anahtar sözcükleri değiştirebilir ya da kaldırabilir. Bloğunuzun ya da hesabınızın yetkisiz kullanımlarını ya da diğer güvenlik ihlallerini HerbiBK ’ ya derhal bildirmelisiniz. HerbiBK, söz konusu eylemler ya da ihmallerin neticesi olarak maruz kalınan her tür zarar dahil tarafınıza ait eylem ya da ihmallerden sorumlu olmayacaktır.

2. Katkıda Bulunanların Sorumluluğu:

Web Sitesinde yorum yapıyorsanız veya çeşitli materyaller yayımlıyorsanız, Web Sitesinde bağlantılar yayımlıyorsanız ya da Web Sitesi aracılığıyla çeşitli materyalleri (her bir söz konusu materyal, “İçerik” olarak anılır) kullanıma sunuyorsanız (ya da üçüncü bir tarafın bunu yapmasına olanak sağlıyorsanız), söz konusu İçeriğin içeriğinden ve söz konusu İçerikten kaynaklanabilecek zararlardan münferiden sorumlu olursunuz. İçerik; metin, fotoğraf, video, ses veya kod dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, ne şekilde olursa olsun bu durum geçerlidir. İçeriği kullanıma sunarak, içeriğinizin bu koşulları veya Kullanıcı Yönergelerini ihlal etmediğini beyan ve tekeffül etmiş olursunuz.

Gönderinizin sadece bir kısmını kullandıkları ve sitenize geri bağlantı sağlayarak sizi orijinal yazar olarak kaynak gösterdikleri müddetçe , diğer HerbiBK.com kullanıcılarının İçeriğinizi diğer HerbiBK.com gönderilerinde paylaşmasına ve kendi İçeriklerini buna eklemesine (İçeriğinizi yeniden bloglamak olarak da bilinir) de izin verirsiniz.

İçeriği silerseniz, HerbiBK bu içeriği Web sitesinden kaldırmak üzere makul çaba gösterecektir, ancak İçeriğe ilişkin önbelleğe almalar ya da atıfların hemen kullanılamaz hale getirilemeyeceğini kabul edersiniz.

İşbu beyanları ya da garantileri sınırlamaksızın; mutlak takdiri kendisine ait olmak üzere HerbiBK, (i) HerbiBK’in makul fikrine göre HerbiBK ilkelerini ihlal eden ya da herhangi bir şekilde zararlı ya da itiraz edilebilir olan içeriği reddetme ya da kaldırma ya da (ii) mutlak takdiri tamamen HerbiBK’e ait olmak üzere ve herhangi bir gerekçe ile herhangi bir birey ya da teşebbüsün Web sitesine erişimini ya da Web sitesini kullanımını sonlandırma ya da reddetme hakkını haizdir (ancak bu, bir yükümlülük değildir).

3. Web Sitesi Ziyaretçilerinin Sorumluluğu:

HerbiBK.com Web Sitesinde yayımlanan bilgisayar yazılımı dahil tüm materyalleri gözden geçirmemiştir ve gözden geçiremez ve bu yüzden, materyalin içeriği, kullanımı ya da etkilerinden sorumlu olamaz. HerbiBK, Web Sitesini işleterek, web sitesinde yayımlanan materyali onayladığını ya da söz konusu materyalin tam, kullanışlı ve zararsız olduğunu beyan ya da ima etmez. Kendinizi ve bilgisayar sistemlerinizi virüsler, solucanlar, Truva atları ve diğer zararlı ya da yıkıcı içerikten korumak için gerekli önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır. Web Sitesinde saldırgan, uygunsuz ya da aksi takdirde itiraz edilebilir içerik ve de teknik yanlışlıkların, yazım hatalarının ve diğer hataların bulunduğu içerik yer alabilir. Web Sitesinde, gizlilik ya da reklam haklarını ihlal eden ya da üçüncü tarafların fikri mülkiyet ve sair mülkiyet haklarını çiğneyen ya da yüklenmesi, kopyalanması ya da kullanılması gerek öngörülmüş gerek öngörülmemiş ek koşullar ve şartlara tabi olan içerik de yer alabilir. HerbiBK, Web sitesinin ziyaretçiler tarafından kullanımından kaynaklanan zararlara ilişkin sorumluluk ya da burada yayımlanan içeriğin söz konusu ziyaretçiler tarafından yüklenmesinden kaynaklanan zararlara ilişkin hiçbir sorumluluğu kabul etmez.
Diğer Web Sitelerinde Yayımlanan İçerik. Bilgisayar yazılımı dahil HerbiBK.com’un bağlantı sağladığı ve HerbiBK.com’a bağlantı sağlayan web siteleri ve web sayfaları aracılığıyla sunulan tüm materyali gözden geçirmedik ve gözden geçiremeyiz. HerbiBK, kendi dışında web sitelerini ve web sayfalarını denetlemez ve bunların içerikleri ya da kullanımından sorumlu değildir. Kendinizi ve bilgisayar sistemlerinizi virüsler, solucanlar, Truva atları ve diğer zararlı ya da yıkıcı içerikten korumak için gerekli önlemleri almak sizin sorumluluğunuzdadır.

4. Web Sitesi Ziyaretçilerinin Sorumluluğu:

HerbiBK, başkalarından fikri mülkiyet haklarına saygı duymalarını talep ederken, başkalarının fikri mülkiyet haklarına da saygı duyar. HerbiBK.com’da bulunan ya da HerbiBK.com tarafından bağlantı sağlanan materyalin telif hakkınızı ihlal ettiğini düşünüyorsanız, HerbiBK’ya bildirimde bulunmanızı destekliyoruz. HerbiBK, ihlal eden materyale tüm bağlantıların devre dışı bırakılması ya da ihlal eden materyalin kaldırılması suretiyle zorunlu ya da uygun olanlar dahil söz konusu tüm bildirimleri yanıtlayacaktır. Bir ziyaretçinin HerbiBK ya da diğerlerinin telif hakları ya da sair fikri mülkiyet haklarını yineleyen bir şekilde ihlal eden bir kişi olduğu uygun şartlarda belirlenirse, HerbiBK o ziyaretçinin Web Sitesine erişimini ve Web Sitesini kullanımını sonlandırabilir.

5. Fikri Mülkiyet :

İşbu Sözleşme hiçbir HerbiBK ya da üçüncü taraf fikri mülkiyetini HerbiBK’dan size devretmez ve de söz konusu mülkiyete ilişkin ve söz konusu mülkiyetteki tüm hak, mülkiyet ve menfaat (taraflar arasındaki ilişkiye istinaden) münferiden HerbiBK’ya ait olarak kalacaktır. Web sitesi ile bağlantılı olarak kullanılan sair ticari markalar, hizmet işaretleri, grafikleri ve logolar sair üçüncü tarafların ticari markaları olabilir. Web Sitesini kullanımınız size HerbiBK ya da üçüncü taraf ticari markalarını yeniden oluşturma ya da kullanma hakkını ya da lisansını vermez. Kullanıcılar tarafından üretilen içerikler HerbiBK.com’ a aittir, kullanıcılar bu içerikler için herhangi bir ücret talep edemezler.