Yeni bir işe girerken istenen belgeler


#1
 1. 2 adet vesikalık fotoğraf

 2. Sağlık raporu - Hastane Sağlık Kurulu veya İşyeri Hekiminden alınabilir.

 3. Bir adet ikametgah ilmuhaberi - Muhtarlık

 4. Nüfus cüzdan fotokopisi

 5. Adli Sicil Kaydı - E-devlet veya Adliyeden alınabilir.

 6. Diploma Fotokopisi

 7. Yıl içinde ödenen kümülatif vergi matrahı ve gelir vergisi tutarı - İçinde bulunan yıl için son maaş bordrosu

 8. Vergi Numarası - Vergi Dairesi

 9. Kan Grubu Kartı

 10. Evli iseniz, evlilik cüzdan fotokopisi - Eşin ve varsa çocukların nüfus cüzdan fotokopisi

 11. Askerlik yapan personelin terhis belgesi fotokopisi veya askerlik durumu ile ilgili belgeler

 12. Varsa daha önceki işyerinden alınan bonservis

 13. İmzalanmış niyet mektubu