Windowsta sistem fonksiyonları ile memory kullanımını öğrenme

memoryusage
windows
c++

#1

Bunu da elbet birgun lazim olur diye ekliyorum :slight_smile:

// how to get memory usage on windows with system calls
//iyasar

#include "stdafx.h"
#include <string>
#include <iostream>
#include <thread>
#include <chrono>


#include <Windows.h>
#include <iphlpapi.h>
#include <TCHAR.h>
#include <pdh.h>
#include <tlhelp32.h>


using namespace std;


int getMemoryUsage()
{
	MEMORYSTATUSEX memInfo;
	memInfo.dwLength = sizeof(MEMORYSTATUSEX);
	GlobalMemoryStatusEx(&memInfo);

	DWORDLONG physMemUsed = memInfo.ullTotalPhys - memInfo.ullAvailPhys;

	return (int(((double)physMemUsed / memInfo.ullTotalPhys) * 100));

}

int main()
{
	while (true) {
		this_thread::sleep_for(chrono::seconds(1));
		cout << "%"<< getMemoryUsage() << endl;
	}

	return 0;
}

Bu da ornek ekran ciktisi