Vimdiff Nedir Nasıl kullanılır


#1

İki yada daha fazla txt dosyalarının, vim editörün diff mode özelliğini kullanarak diff farkını görmek için kullanılır. Vim text editörünün diff modda çalıştırılması ( vim -d ) ile vimdiff komutunu vererek çalıştırmak arasında bir fark yoktur.
Aşağıdaki resimdeki gibi dosyalar açıldığında koyu kırmızı satırlar, iki dosya arasındaki diff farkını gösterir. ”–#########– “şeklinde dosyaların başında ve sonunda görünmesinin sebebi, o satırların iki dosyada da aynı olmasıdır. Vimdiff, fark bulunmayan satırları göstermez.

Kullanımı

# vimdiff file1 file2 [file3 [file4]]
  vim -d file1 file2 [file3 [file4]

Örnek

httpd.conf ( resimde solda ) ve apachenin kaldırılması sonucunda oluşan
httpd.conf.rpmsave dosyalarının aralarında diff farkına bakalım,

# vimdiff httpd.conf httpd.conf.rpmsave

Editör içerisinde iken iki dosya arasında gezinmek için aşağıdaki kısayollardan biri kullanılabilir;
Ctrl+W + Ctrl+WCtrl+W + W
İki dosya arasındaki farkları uygulamak için aşağıdaki editör komutları yada kısayolları kullanılır,

:[range]diffput ( yada dp kısayolu ), imlecin bulunduğu satırındaki değişikliği karşı dosyaya uygulayarak, karşı dosyanın aynı satırını değiştirir. ( put )
:[range]diffget ( yada do kısayolu ), imlecin bulunduğu satırı, karşıdaki dosyanın aynı satırına göre, imclecin bulunduğu satırı değiştirir. ( get )

diffput yada diffget komutların başlarında range kullanılmaması durumunda, farklı satırların alt alta olması durumunda vim grup olarak değişiklik uygular. Sadece satırda değişiklik yapmak için diffget ve diffput aşağıdaki şekilde kullanılır.

**:39,diffget  ; 39. satırı karşı dosyadaki aynı satıra göre imlecin bulunduğu satırı değiştirir.**
**:299,diffput ; Karşı dosyadaki 299. satırı değiştir.**
**:200,$diffget ; 200. satırdan sonra son satıra kadar değişiklikleri uygular.**

Vim diff mode özelliğini daha ayrıntılı incelemek için man sayfasına bakabilirsiniz.