UE4' te sınıf isimlendirmeleri ve isimlendirme alışkanlığı


#1

Bir süredir Unreal Engine 4 ile makaleler okuyor, öğrenmeye çalışıyorum. Öğrendiğim şeyleri yavaş yavaş burda yazmaya karar verdim. Hem türkçe bir kaynak olur hem de unuttuğumda burdan gelir faydalanırım .)

Bildiğiniz gibi UE4 te C++ ile kod yazıyorsunuz. Bir de Blueprint diye kod yazmak istemeyenler için bir script dili geliştirilmiş. Fakat network ile alakalı bir oyun geliştirecekseniz veya performansı önemsiyorsanız kodunuzu C++ ile yazmalısınız.

  • Actor sınıfından türetilen sınıfların başına ‘A’ harfi konur, örneğin; AMyActor.
  • Object sınıfından türetilen sınıfların başına ‘U’ harfi konur, örneğin; UController.
  • Enum türlerinden biri ise başına ‘E’ harfi konur, örneğin; EFortificationType
  • Interface sınıflarının başına ‘I’ konur.
  • Template sınıflarının başına T konur, TArray gibi.
  • SWidget sınıfından türetilen nesnelerin başına ‘S’ harfi konur örneğin SButton gibi.
  • Bu sınıflara girmeyen herşeyin başına ise ‘F’ harfi konur FVector gibi.

Ayrıca UE4’ te sınf isimleri baş harfi herzaman büyük veren bir konvensiyon benimsenmiş. Değişkenlerde de yine aynı şekilde baş harf büyük sonrasında her bir yeni kelimenin baş harfi yine büyük olacak şekilde isimlendirme yapılıyor.
Örneğin;

	// Called when the game starts or when spawned
	virtual void BeginPlay() override;
	
	// Called every frame
	virtual void Tick( float DeltaSeconds ) override;

	// Called to bind functionality to input
	virtual void SetupPlayerInputComponent(class UInputComponent* InputComponent) override;

	UPROPERTY(EditAnywhere, Category="MyPawn")
	UStaticMeshComponent* OurVisibleComponent;

gibi.