Python ile mail gönderimi


#1

Python da ihtiyacım olan küçük kodları yazmayı ve kullanmayı seviyorum belki ihtiyacı olan birine yardımcı olur :slight_smile:

#!/usr/bin/env python3
import smtplib
from email.mime.text import MIMEText

to   = ['xyz@gmail.com']
subject = 'Python ile SMTP Mail Gönderiyoruz'
body  = 'Bu mesajı python ile gönderdik.'

account   = 'herbibk@herbibk.com'
password  = '44j33tsPdvZ'

server = smtplib.SMTP('mail.herbibk.com', 587)

server.ehlo()

server.starttls()

server.login(account, password)

mail = MIMEText(body, 'html', 'utf-8')
mail['From'] = account
mail['Subject'] = subject
mail['To'] = ','.join(to)

mail = mail.as_string()

try:
    server.sendmail(account, to, mail)
    print ('Mail gönderimi başarılı')
except:
    print ('Mail gönderimi başarısız')