Pasaportu en değerli ülkeler


#1

İnsani gelişmişlik çatısı altında ekonomik, hukuk ve teknoloji alanında da benzer bir sıralama yapılabilir. Biz mi biz hala 100 senelik meseleleri çözmeye çalışıyoruz…