Güvenli Eposta Servis Sağlayıcıları


#1

Snowdenın belgeleri Lavabit üzerinden PGP kullanarak email aracılığıyla ilettiği ortaya çıkmıştı. FBI tarafından basılan ve şifreleme anahtarları istenen Lavabit bunu reddederek hizmetlerini durdurup kapanmayı yeğlemişti. İşte o tarihten sonra IT dünyasında birbiri ardına güvenli + E2E(uçtan uca şifrelemeli) + kullanıcı dostu arayüz sunan Webmail firmaları kurulmaya başlandı. İşte bunlardan bazıları:

Bazıları direkt ücretli bazıları ise ekstra alan kullanımı için sizden ücret talep ediyor.


#2

Geek versiyonu: PGP + RSA Keys + MIT Key Server


#3

lavaboom ve whiteoutmail iflas etmiş;