Debian 8.6 Üzerinde xwiki (mysql+Tomcat8+Java8) Kurulumu


#1

XWiki Wiki paradigma ve onun yardımıyla geliştirilen diğer projeler ile işbirliği uygulamaları geliştirmek için bir platform sağlayan bir açık kaynak kodlu, serbestçe dağıtılan, çapraz platform ve ticari web-tabanlı bir yazılımdır. Bu glanceKey özelliklere intranet, proje işbirliği, kamu web siteleri, portallar veya bilgi management.Features için kullanılabilir ve makro, web sayfaları düzenlemek için yeteneği, basit wiki sözdizimi eklentiler, pluging gibi derileri gibi 700’ün üzerinde uzantıları arasında, görüntülenmesi için metin, bağlantı oluşturma, tablo oluşturma, hem de destek biçimlendirmek için.Kullanıcılar içeriği düzenlemek için güçlü bir WYSIWYG editörü kullanmak mümkün olacak, ve herhangi bir değişiklik otomatik olarak bir web sayfasının herhangi bir önceki versiyonunu görmek mümkün olacak, hem de geri alma veya farklı karşılaştırmak için, yani bir sürüm kontrolü altında kaydedilir sürümleri. Buna ek olarak, web geliştiricileri kolaylıkla bir blog uygulaması, bir RSS beslemesi toplayıcı, bir dönüştürülebilir gelişmiş biçimlendirme, düzen ve applicationsXWiki diğer benzer tasks.Examples gerçekleştirmek için, doğrudan web sayfalarına XWiki programlama API (Uygulama Programlama Arayüzü) kullanabilirsiniz anket veya anket yazılımı, bir forum kurulu, yanı sıra öğelerin koleksiyonları girmek için kullanılabilecek form tabanlı uygulamalar. Ayrıca, yazılım gerçek zamanlı olarak yazma belgeler için bir işbirliği aracı olarak kullanılabilir, kullanıcıların bir Wiki veri yapısını sağlar, ve & rsquo; mashup için çok kullanışlıdır, böylece kolayca Google Takvim ile çeşitli web uygulamaları (örneğin Flickr birleştirebilirsiniz… bütün GNU / Linux dağıtımlarını destekler sa platform bağımsız bir uygulama olduğunu, aynı zamanda, Google Kaputun altında Google Base, vb Delicious ile Maps) ve OSesThe yazılımı Java programlama dili tamamen yazılmış destekli, bu & rsquo anlamına ile Ticari Mac OS X ve Microsoft Windows işletim sistemleri gibi. Şu anda, başarıyla hem 32-bit ve 64-bit bilgisayar platformları ile test edilmiştir.

Biz bu sistemi Debian 8.6 minimal üzerine kuracağız. Debian kurulumu için aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.

Öncelikle sistemimizde static ip tanımı yapıyoruz. Sunucunun IP adresini her açılışta DHCP sunucudan almasını istemezsiniz. :slight_smile:

NOT: Yapacağımız bütün işlemler root kullanıcısı gerektirmektedir.

Static ip yapılandırması için /etc/network/interfaces klasörünü editliyoruz. Önce root olmanız gerekiyor.

su -
sudo vi /etc/network/interfaces

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
  address 10.11.12.120
  netmask 255.255.255.0
  network 10.11.12.0
  gateway 10.11.12.1

Yukarıdaki konfigurasyonu kaydedip network servisini restart ediyoruz.

systemctl restart networking

Network ayarladik eğer DNS ayarıda yapmanız gerekiyorsa /etc/resolv.conf dosyasına DNS adresinizi aşağıdaki şekilde yazabilirsiniz.

nameserver 8.8.8.8

xwiki tomcat kullanmaktadır ve bunun için öncelikli olarak Java kurmamız gerekiyor. Java kurulumu için aşağıdaki adımları takip ediniz. Aşağıdaki işlem sırasında önce kuruluma devam etmek isteyip istemediğinizi (Y harfine ve sonra enter basınız) lisans anlaşması sorgusu gelecektir, OK ve YES işaretleyerek devam ediniz.

su -
echo "deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial main" | tee /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
echo "deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu xenial main" | tee -a /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java.list
apt-key adv --keyserver hkp://keyserver.ubuntu.com:80 --recv-keys EEA14886
apt-get update
apt-get install oracle-java8-installer
exit

Bu işlem sonrasında /usr/lib/jvm/java-8-oracle dizini altında javamız kuruldu. xwiki kurulumunda ise bu aşama için bir bug mevcut. Javayı görmek için dosyanın içerisindeki bir alanı değiştirmemiz gerekiyor. :smiley:

Şimdi xwiki source.list dosyalarını indirerek xwiki kurulumuna geçebiliriz.

wget -q "http://maven.xwiki.org/public.gpg" -O- | sudo apt-key add -
wget "http://maven.xwiki.org/stable/xwiki-stable.list" -P /etc/apt/sources.list.d/
aptitude update
aptitude xwiki

Bu komuttan sonra kurulabilir xwiki paketlerini görüyor olacağız. Burada ben en son güncel sürüm olan xwiki-tomcat8-mysql kurulumunu yapacağım. Bunun için

aptitude install xwiki-tomcat8-mysql

xwiki-common paketi kurulduktan sonra bize mysql db için root password girmemizi istiyor şifreyi girip onaylıyoruz ve kurulum devam ediyor.

Aşağıdaki ekranda database konfigure edilmesini isteyip istemediğimiz soruluyor (xwiki için) yes diyoruz ve belirlediğimiz root db şifresini girerek işleme devam ediyoruz. Hemen ardından xwiki application şifresi belirlememiz isteniyor, burası içinde bir şifre girerek devam ediyoruz.

Yukarıdaki işlemden sonra tomcat konfigurasyonu ayarlanması gerekiyor, ama tomcat java home dizinini görmediği için hata dönerek işlem sonlanıyor.

İşte bu noktada bir bug mevcut, bu bug düzeltmek için. /etc/init.d/tomcat8 klasörü içerisindeki javanın arandığı for döngüsü içerisine aşağıdaki satırın eklenmesi gerekiyor.

for jvmdir in /usr/lib/jvm/java-${java_version}-openjdk-* \
    /usr/lib/jvm/java-${java_version}-oracle* \  # Eklenecek satır
    /usr/lib/jvm/jdk-${java_version}-oracle-* \
    /usr/lib/jvm/jre-${java_version}-oracle-*

ve install komutumuzu tekrar çalıştırıyoruz. :smiley:

 aptitude install xwiki-tomcat8-mysql

Şimdi kurulum tamamlanmış oldu. Son olarak setenv.sh dosyasını oluşturuyoruz ve Tomcat8 restart ediyoruz.

vi /usr/share/tomcat8/bin/setenv.sh

Aşağıdaki satırları aynen açtığımız bu dosyaya yazacağız. Burada max ram miktarı 2 G. belirlenmiştir.

#!/bin/sh
export JAVA_OPTS="${JAVA_OPTS} -Djava.awt.headless=true" 
CATALINA_OPTS="-Xms4096M -Xmx4096M -XX:PermSize=512M -XX:MaxPermSize=512M"

Servis restart için

 systemctl restart tomcat8

Şimdi web browser üzerinden ip:8080/xwiki yazarak kurulumunu yaptığımız sunucu arayüzüne ulaşabiliriz.

Örnek: http://10.11.12.120:8080/xwiki

Web arayüzünde bizi öncelikli olarak bir wizard karşılıyor.

Admin User belirleyerek devam ediyoruz.

Kurulum arayüzde 4 basamakta gerçekleşiyor. 1nci basamak admin isterseniz later butonu ile bu adımları daha sonra yapabilirsiniz. Fakat Admin kullanıcısını belirlemekte fayda var :slight_smile:

Sonuç olarak sizi aşğıdaki ekran karşılıyor ve kullanmaya hazır oluyorsunuz.

l

Saygılarımla…
Ahmed Hüsrev ÇAKIR