Centos 7 Lamp Server üzerine WordPress Kurulumu


#1

Önkoşullar

Bu kılavuz’a başlamadan önce ilk olarak tamamlanması gereken bir adım var.

LAMP (Linux, Apache, MySQL ve PHP) sahip olduğunuz CentOS 7 sunucusu üzerinde yüklü yığın gerekir. Eğer zaten yüklü veya yapılandırılmış bu bileşenleri yoksa,CentOS 7 LAMP nasıl kurulacağını öğrenmek için bu kılavuzu kullanabilirsiniz.

Bu adımı tamamladığınızda, WordPress kurulumuna devam edebilirsiniz.

İLK ADIM - WordPress için MySQL Veritabanı ve Kullanıcı Oluşturmak

WordPress site ve kullanıcılarına bilgi yönetmek için bir ilişkisel veritabanı kullanır. Biz mariadb (MySQL) bu işlevselliği sağlayabilir, zaten yüklü var, ama biz bir veritabanı ve WordPress ile çalışmak için bir kullanıcı oluşturmamız gerekir.

Başlamak için, bu komutu vererek MySQL root (yönetici) hesaba giriş yapıyoruz:

mysql -u root -p

Buradaki -u’ nun anlamı Username’ dir yani Kullanıcı Adı -p’nin anlamı ise Password yani Şifre

Şimdi veritabanı oluşturmak için bu komutu vermemiz gerekiyor:

CREATE DATABASE wordpress;

Not: Her MySQL deyimi veya komutu noktalı virgülle sona ermelidir.

Sıradaki: Şimcik WordPress yeni veritabanı üzerinde çalışmasına münhasıran kullanacağı yeni bir MySQL kullanıcı hesabı oluşturmak için gidiyoruz.İzinler ve diğer güvenlik ihtiyaçlarını daha iyi kontrolü için izin verdiği tek fonksiyonlu veritabanlarını ve hesapları oluşturmak iyi bir fikirdir.

wordpressuser@localhost kısmında wordpressuser kısmı sizin kullanıcı adınızdır sağdaki password kısmı ise şifreniz eğer değiştirmeyi unutursanız hiç güvenli olmaz. Güvenlik açısından kesinlikle farklı bir kullanıcı adı ve şifre kullanmanız gerekir.

CREATE USER wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY ‘password’;

Bu noktada, her özel WordPress için yapılan bir veritabanı ve kullanıcı hesabınız var. Ancak, kullanıcı veritabanına erişimi yok. Biz veritabanına bir kullanıcı erişimi vererek iki bileşeni birbirine bağlamanız gerekiyor.

GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO wordpressuser@localhost IDENTIFIED BY ‘password’;

Şimdi kullanıcı veritabanına erişimi olan biz MySQL son ayrıcalık yaptığımız bu değişiklikleri bilir. Ayrıcalıkları temizlemesi gerekir. Bunun için:

FLUSH PRIVILEGES;

Kamutları yazdıktan sonra exit yazarak MySql komut isteminin dışına çıkabilirsiniz.

exit

İKİNCİ ADIM - WORDPRESS KURMAK

WordPress indirmeden önce düzgün çalıştığından emin olmak için yüklemeniz gereken bir PHP modülü vardır. Bu modül olmadan, WordPress için görüntüleri yeniden boyutlandırmak mümkün olmayacaktır.Yum komutunu kullanarak CentOS varsayılan depolarından bu paketi alabilirsiniz:

sudo yum install php-gd

Yeni bir modül tanıttık bu yüzden Apache’yi yeniden başlatmamız gerekir:

sudo service httpd restart

Şimdi indirmek ve projenin web sitesinden WordPress yüklemeye hazırsınız. Neyse ki, WordPress ekibi her zaman aynı URL’ye kendi yazılımının en son kararlı sürümü bağlantılar, bu yüzden biz bunu yazarak WordPress’in güncel sürümünü alabiliceğiz:

cd ~
wget http://wordpress.org/latest.tar.gz

Eğer ki indirme başlamadıysa:

yum install wget

Yazarak wget komutunu kurup tekrar deneyebilirsiniz.

tar xzvf latest.tar.gz

Artık ev dizininde bir dizin olarak adlandırılan wordpress sahip olacaktır. Biz web sitemizin ziyaretçilerine servis edilebilir Apache belge kök, paketten dosyaları aktararak kurulumu bitirebilirsiniz. Biz dosyaları 'varsayılan izinleri koruyacak olan rsync ile oradan bizim WordPress dosyaları aktarabilirsiniz:

sudo rsync -avP ~/wordpress/ /var/www/html/

rsync güvenle / var / www / html / doküman köküne çözdükten dizinden tüm içeriği kopyalar. WordPress’ e Yüklenen dosyaları saklamak için Ancak hala bir klasör eklemek gerekir. Bunu mkdir komutu ile yapabilirsiniz:

mkdir /var/www/html/wp-content/uploads

Şimdi WordPress dosya ve klasörler için doğru sahipliğini ve izinlerini atamak gerekir. Hala amaçlandığı gibi WordPress işlev verirken bu güvenliği artıracaktır. Bunu yapmak için, Apache kullanıcı ve grup sahipliğini vermek için chown kullanacağız:

sudo chown -R apache:apache /var/www/html/*

Bu değişiklikle birlikte, web sunucusu WordPress dosyaları oluşturmak ve değiştirmek mümkün olacak, ve aynı zamanda bize sunucuya içerik yüklemek için izin verecektir.

ÜÇÜNCÜ ADIM - WORDPRESS’ i YAPILANDIRMA

WordPress kullanmak için gerekli yapılandırma çoğu sonradan bir web arayüzü üzerinden tamamlanacaktır. Ancak,WordPress bunun için oluşturulan MySQL veritabanına bağlantıyı sağlamak için komut satırından bazı işler yapmak gerekiyor.

WordPress yüklü Apache kök dizine taşıyarak başlayın:

cd /var/www/html

WordPress dayanan ana yapılandırma dosyası wp-config.php olarak adlandırılır.

cp wp-config-sample.php wp-config.php

Şimdi çalışmak için bir yapılandırma dosyası var ,Metin editörü ile açalım:

nano wp-config.php

nano komutu dışında vi veya vim’i de kullanabilirsiniz eğer komutlar sizde yoksa

yum install nano
yum install vim
yum install vi

yazarak elde edebilirsiniz.

diyelimki nano ile değilde’de vim ile açmak isterseniz:

vim wp-config.php

yazmanız yeterli.

Bu dosya’ya yapmanız gereken tek değişiklik kimlik doğrulaması için DB_NAME DB_USER ve DB_PASSWORD değişkenlerini değiştirmek.

Oluşturduğunuz veritabanı bilgileri ile bu parametrelerin değerlerini girin. Bu gibi görünmelidir:
Not: DB_USER ve DB_PASSWORD sizin wordpress’e giriş için kullanacağınız kullanıcı adı ve şifreniz olacaktır ona göre değer veriniz.

// ** MySQL settings - You can get this info from your web host ** //
/** The name of the database for WordPress */
define(‘DB_NAME’, ‘wordpress’);

/** MySQL database username */
define(‘DB_USER’, ‘wordpressuser’);

/** MySQL database password */
define(‘DB_PASSWORD’, ‘password’);

DÖRDÜNCÜ ADIM - KOMPLE KURULUM WEB ARAYÜZÜ

Web arayüzü aracılığıyla WordPress yükleme işlemini tamamlayabilirsiniz. Web tarayıcınızda, sunucunun etki alanı adı veya kamu IP adresine gidin:

http://server_domain_name_or_IP

Eğer başarılı olduysanız karşınıza böyle bir ekran gelir. Gelen ekranda kullanmak istediğiniz dil’i seçip Devam’a basın.

Karşınıza çıkan ekranda bilgilerinizi girerek WordPress’i Kur a tıklayabilirsiniz.

Giriş’e tıklayarak wordpress e geçiş yapabilirsiniz :slightly_smiling: