C++14 - Variable Template - Değişken şablonları

c++
c14

#1

C++11 de gelen variadic templatelerle derleme zamanında iyi işler çıkarabiliyorduk. C++14’te derleme zamanına değişken şablonlar da (variable template) eklendi. Baya da hoş oldu :slight_smile:

#include <iostream>
#include <iomanip>


using namespace std;

template<typename T>
constexpr T pi = T( 3.141592653589793238462643383);

template<>
constexpr const char* pi<const char*> = "pi";

int main()
{

    cout << setprecision(20);
    cout << pi<long double> << endl;
    cout << pi<const char *> << endl;

    return 0;
}