C++14 - Generic Lambdalar

c++
c14

#1

C++11 ile gelen anonymous fonksiyonlar oluşturmamızı sağlayan lambdalar, C++14 ile birlikte auto anahtar sözcüğünün kullanımı sayesinde daha genel olarak tanımlanabilirler. Örneğin;

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main()
{

  vector<int> ivec = {1, 2, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 8};

  //C++11
  auto printVec11 = [] (std::vector<int> &vec) {
    for (auto i : vec)
      cout << i << " ";
  };

  //C++14
  auto printVec14 = [] (auto &vec) {
    for (auto i : vec)
      cout << i << " ";
  };

  printVec11(ivec);
  cout << "\n";
  printVec14(ivec);

  return 0;
}