Bilim, İnsan ve Yaratıcı - Dr Quantum Çift Yarık Deneyi


#1

Newton fiziği ile herşeye açıklık getirdiğini sanan aciz insan izafiyet teorisi ve kuantum fiziği ile aslında “bildiği tek şeyin hiçbirşey bilmediği olduğu” gerçeğini idrak etmiş oldu.

Bu zamana kadar Yaratıcı’nın tek bir yaratılışla bilimi ve dünyaya vareden kaideleri yarattığını sanırdım. Şimdi görüyorum ki iki türlü yaratılış var, birincisi newton fiziği ile dünyanın imarı ve medeniyetlerin inşaası için gerekli olan kuralların varlığı ikincisi ise insanın haddini bilmesi için varedilen maddenin yaratıcıya direkt itaat ettiği farklı zamanlarda farklı davranışlar sergileyen bir bilinmezlik.

Evrenin kesintiliği fikri bundan asırlar önce İbn Arabi ve islam alimleri tarafından belirtilse de avrupada ancak Max Planck tarafından 19 ve 20. asırda bahsedilmiştir. Kuran-ı Kerim’de ise bu durum Kaf suresi 15. ayette şöyle açıklanıyor:

İlk yaratmada acizlik mi gösterdik ki (yeniden yaratamayalım)? Doğrusu onlar, yeniden yaratılış konusunda şüphe içindedirler.

Genel meallere göre bu ayet öldükten sonraki yaratılışı anlatıyor. Fakat Ibn Arabi ise her an yaratılışa da delil olarak sunuyor.

Kısacası bilimin daha keşfedeceği çok yol var, size elektronun bilim adamlarıyla kafa yaptığı şu videoyu paylaşıp ilerde fikir edindikçe bu konuda yazmaya devam edeceğim.


#2

Ek olarak: