AKP Ekonomide Ne Devraldı Ne Devrediyor?


#1

Mahfi Eğilmez, ekonomist olmayıp ekonomiyi anlamak isteyenler için takip edilmesi gereken bir bilim adamı. Bloğundaki son yazı da dikkate değer.