18.Akademik Bilişim Konferansı- AB 2016


#1

Amaç:
Üniversitelerde bilgi teknolojileri konusunda ilgili grupları bir araya getirerek, bilgi teknolojilerinde ulusal altyapı, araştırma ve geliştirme, üretim, eğitim ve kullanım alanlarını tüm boyutlarıyla tanıtmak, tartışmak, birikimleri paylaşmak ve ortak politikalar oluşturmak.

http://ab.org.tr/ab16/Kurs.pdf

http://ab.org.tr/