Erken yaşta yabancı dil öğretimi - Your Baby Can Learn !


#1

Geçtiğimiz aylarda katılmış olduğum bir okul öncesi çocuk gelişimi konferansında değinilen konu bebeklerde erken dil gelişimiydi. Bu konuyla ilgili olarak Amerikan iki uzman gelmişti. Prof. Dr .Robert C.Titzer ve Dr. Amin Hosseini bebeklerde erken dil gelişimi konusunda yapmış oldukları araştırmaları ve bu konudaki en son bilimsel bulguları bizlere aktardılar.

Bu konferansta paylaşılan bilgilerin önemli olduğunu düşünmemin sebebi, globalleşen dünyanın gelişim hızına yetişmekte güçlük çekiyor olmamızın yadsınamaz gerçeğiydi. Çünkü ülkemizde ve diğer birçok ülkede olduğu üzere çocuklar yedi yaşında okula başlıyor ve ilkokuldan itibaren yabancı dil eğitimi alıyor olmalarına rağmen hala yabancı dil bilenlerin sayısının çok düşük olması bunun göstergelerinden biri.

İstatistiki verilere bakıldığında ülkemizde İngilizce bilenlerin oranı sadece %1 civarı olarak gösteriliyor. Bugün herkes çok iyi biliyor ki anadilin yanında bir de yaygın olarak kullanılan bir yabancı dil bilmek alanında başarı sağlayabilmenin olmazsa olmazlarından biri. Buradan yola çıkarak Dr. Robert Titzer ilk çalışmalarını kendi çocuklarıyla gerçekleştirmiş olmak üzere, iyi çalışan bir program geliştirmiş. Bu sitem başarılı olunca bunu önce ülkesine sonraları da dünyaya tanıtmaya başlamış. Geçtiğimiz aylarda ise Türkiye’de birçok farklı noktada konferanslar gerçekleştirdiler ve artık bu sisteme ülkemizde de ulaşım sağlanabiliyor.

Programda şimdilik sekiz dile ait set bulunmakta.Türkçe set henüz oluşmamış ancak çalışmaları başlamış yakın zamanda tamamlanacağını bildirdiler. Altı aylık bebeklerden , altı yaş çocuklarına kadar uygun olan dil setleri ayrıca matematik ve müzikle ilgili öğretileri de içeriyor.Programın amaçları bebeklerde erken yaşta konuşma, okuma ve yazı yazma gelişimini sağlamak. Erken yaşta okuma-yazma öğrenen bebeklerin yetişkinlik çağında diğerlerine oranla okumayı daha çok sevdikleri ve okulda daha başarılı oldukları görülmüş.

Programın içeriğinden ve nasıl çalıştığından bahsetmek gerekirse, konu daha çok beyin gelişiminin evreleriyle bağlantılı olarak açıklanıyor. İnsan beyninin gelişimini gösteren aşağıdaki grafikte görüldüğü üzere, beyin gelişimi iki yaşa kadar olan evrede zirve yapıyor. Bu dönemde insan beyni %75 oranda tamamlanmış oluyor. Beş yaşına gelince de beynin %90’lık kısmı oluşmuş oluyor. Beyin gelişiminde en büyük sıçrama on bir aylıkken yaşanıyor. On sekiz aylık olduğunda ise beyinde işlem yapabilme konusunda bir uçurum oluşuyor. Your Baby Can Learn Programı da tam olarak bu evrelere dokunan bir eğitim seti olmakta.

Son olarak de bu seti kullanmakta olan ailelerin bebekleriyle çekmiş oldukları videoları paylaşmak istiyorum. Sadece yedi aylık bebeklerin okuyabildiklerini görmek çok eğlenceli ve güzel. İlk linkte Dr. Robert Titzer in yirmi yıl önce programı kendi oğluyla uygularken olduğu hali var. Daha sonra da farklı uyruklardan olan bebeklerin videoları yer alıyor.